Zaręczyny

Ślub oraz wesele wiążą się często z licznymi tradycjami, zwyczajami i przesądami.

Na wstępie warto wspomnieć o zwyczaju, który ma miejsce jeszcze przed samym ślubem, jednak bez którego większość z nas w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić przyszłego małżeństwa. Chodzi o zaręczyny, czyli, najprościej mówiąc, wyrażenie pewnej chęci bycia razem w małżeństwie. Zaręczyny są nierozerwalnie połączone z wręczaniem przez mężczyznę pierścionka kobiecie, która, przyjmując obrączkę, zgadza się zostać jego żoną. Nieprzyjęcie pierścionka oznacza tym samym odmowę pozostania czyjąś żoną.

Zgodnie z tradycją zaręczyny trwają maksymalnie jeden rok. W związku z powyższym ślub musi odbyć się w przeciągu 365 dni od daty zaręczyn.