Organizacja ślubu i przedślubne umowy notarialne.

Organizacja ślubu to bardzo odpowiedzialna, czasochłonna i złożona czynność. Aby się nie pogubić w trakcie przygotowań warto wcześniej przygotować sobie listę - plan działania. Powinniśmy w nim ująć wszystkie najważniejsze działania - także te nie związane bezpośrednio z samym przebiegiem ślubu. Otóż przede wszystkim powinniśmy zebrać wszystkie ważne dokumenty takie jak akt chrztu, zaświadczenie o bierzmowaniu, zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych, ważny dowód osobisty oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań na zawarcie związku małżeńskiego. W przypadku gdy do przyrzeczenia ślubnego przystępuje osoba rozwiedziona potrzebny jest także odpis aktu małżeńskiego z adnotacją stwierdzającą rozwód. Gdy ślub będzie udziałem wdowy lub wdowca niezbędnym dokumentem jest także skrócony odpis zgonu.

Jednakże organizacja ślubu nie kończy się jedynie na zgromadzeniu wymaganych dokumentów. Organizacja ślubu to także wybór osób na świadków. Ważne by były to osoby pełnoletnie, legitymujące się ważnym dowodem osobistym.Właściwe dokumenty, świadkowie to jeszcze nie wszystkie elementy organizacji ślubnej właściwie przedślubnej. Otóż szalenie ważną czynnością, na którą decyduje się coraz więcej przyszłych małżonków jest tak zwana intercyza. Jest to specjalna umowa przedślubna, którą pomaga nam sformułować właściwie notariusz. Intercyza pomaga nam ustrzec się przed ewentualną odpowiedzialnością finansową za problemy naszego współmałżonka. Obecnie intercyza to jeden z najczęściej stosowanych „ruchów” przedślubnych. Można ją też podpisać zaraz po ślubie. Pamiętajmy, że najbardziej pomocnym będzie w jej prawidłowym stworzeniu notariusz.